Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 6(1), 2007

Oryginalne prace twórcze

CHARAKTERYSTYKA KONI UŻYTKOWANYCH W HIPOTERAPII W WYBRANYCH OŚRODKACH REHABILITACYJNYCH W POLSCE 

Angelika Cieśla

Abstrakt. Celem pracy była charakterystyka koni użytkowanych do hipoterapii w pięciu wybranych ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce. Wszystkie ośrodki objęte są patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, a zajęcia prowadzą tam wykwalifikowani instruktorzy hipoterapii w porozumieniu z lekarzami.Analizą objęto łącznie 34 konie. Zebrano dane dotyczące płci, wieku, rasy i podstawowych wymiarów zoometrycznych. Dane zestawiono w tabelach i na wykresie, z uwzględnieniem płci oraz grupy rasowej. Stwierdzono, że w omawianych ośrodkach wykorzystywano do hipoterapii wyłącznie wałachy (71%) oraz klacze (29%). Średni wiek stada wyniósł 8,4 roku, najmłodszy koń liczył 4 lata, a najstarszy 20 lat. Wysokość w kłębie koni wahała się od 130 do 167 cm, obwód klatki piersiowej 156–210 cm. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania omawianych parametrów pomiędzy grupą wałachów i klaczy, natomiast liczne różnice istotne zaobserwowano pomiędzy grupami rasowymi. Najliczniej reprezentowane były konie wielkopolskie (25%) oraz konie huculskie (21%), 15% grupy stanowiły konie o nieznanym pochodzeniu. Konie reprezentowały typ wierzchowy, ogólnoużytkowy i pociągowy. We wszystkich ośrodkach liczba (minimum 3) i zróżnicowanie koni pod względem pokroju pozwalają na indywidualny dobór konia do wieku i schorzenia pacjenta.

COMPARISON OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF GERMAN HOLSTEIN HEIFERS IN RELATION TO MANAGEMENT SYSTEM 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Bernd Losand, Łukasz Kuriata

Abstrakt. The material comprised German Holstein heifers managed in the Ramin Farm belonging to Raminer Agrar GmbH&Co. Analysis included the parameters of body conformation and development based on weight and zoometric measurements. Body Condition Score (BCS), ranging from 1 to 5, was assigned according to manual evaluation of fat reserves accumulated around the hind part of the spine. Grazing management system proved to be fing better comparing with confinement system, since it positively affected the body weight, daily gains, and body condition of the cattle. Conformation dimensions and body weights were larger in the heifers kept under the grazing system.

RELATIONSHIP BETWEEN BETA-LACTOGLOBULIN POLYMORPHISM AND MILK PERFORMANCE OF HF COWS 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Sławomir Zych

Abstrakt. The study involved 180 Polish Holstein-Friesian var. Black-and-White cows with varied addition of HF genes managed for dairy purposes on a farm located in the Wielkopolskie Voivodship. The beta-lactoglobulin genotypes (BLG) were identified using PCR-RFLP according to Medrano and Aguilar-Cordova with our modifications. We have found that BLG AA-genotype cows achieved the highest performance in terms of milk, fat, and protein yield both for the first and the second 305-d lactation. The highest protein content was found in the BB homozygotes. The highest milk fat content for the first lactation was observed in the BLG AA genotypes, while for the second lactation – in the BB homozygotes.

REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF SOWS DEPENDING ON SEASON AND METHOD OF NATURAL MATING OR ARTIFICIAL INSEMINATION 

Maria Kawęcka, Zygmunt Dłużak, Arkadiusz Pietruszka, Barbara Delikator

Abstrakt. The aim of the study was to determine the influence of the year’s season (spring, summer, autumn, winter) on farrowing rate of sows of Polish Large White, and number of piglets born litter, resulting from different methods of natural mating and insemination. After detection of the estrus in sows, the following procedures were carried out in the following months of the year: 1. double natural mating (189 of sows), 2. combined, first – natural mating, second – artificial insemination after 12 hours (141 of sows), 3. double artificial insemination with the 12 hours interval (504 of sows). The sows were mated with boars of Polish Landrace breed, the insemination was carried out with the use of semen of boars of that breed. The results revealed that the farrowing rate of sows was the lowest in May, regardless of method of natural mating or insemination used, and the highest number of piglets was characteristic for litters born in summer and autumn. The method of natural mating or insemination did not influence the number of piglets in litters. Another important observation is that the farrowing rate did not decrease in summer, especially after insemination.

WPŁYW PASZY Z DODATKIEM FLAWOMYCYNY NA PRZYROSTY MASY CIAŁA NUTRII W KOŃCOWYM ETAPIE TUCZU 

Stanisław Łapiński, Bogusław Barabasz, Piotr Niedbała, Piotr Łapa

Abstrakt. Badania przeprowadzono na 23 nutriach odmiany standard. Zwierzęta żywiono paszą, o zróżnicowanym dodatku flawomycyny w zależności od grupy (gr. I – kontrolna; gr. II – 3 mg; gr. III – 4 mg; gr. IV – 5 mg). Zwierzęta ważono raz w tygodniu. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie obliczając przyrosty masy ciała i tempo wzrostu w każdym tygodniu. Wyniki analizowano wykorzystując trójczynnikową analizę wariancji (czas, dawka, płeć). Masa ciała samców i samic na początku doświadczenia była zróżnicowana statystycznie istotnie (p < 0,01). Końcowa średnia masa ciała zwierząt w kolejnych grupach nie różniła się jednak statystycznie istotne (gr. I – 4401 g, SD – 585; gr. II – 4904 g, SD – 875; gr. III – 5021 g, SD – 1134; gr. IV – 4593 g, SD – 645). Analiza wyników nie wykazała istotnych różnic w przyrostach masy ciała nutrii w wieku od 7. do 8,5. miesiąca. Nie wykazano także różnic statystycznych w tempie przyrostów zwierząt otrzymujących zróżnicowany dodatek flavomycyny.

ESTIMATION OF THE GENETIC PARAMETERS OF USING MILKING FEATURES WITH THE EFFECT OF PRODUCTIVITY OF A HERD TAKEN INTO CONSIDERATION. PART III. THE GENETIC CORRELATION 

Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek

Abstrakt. The coefficients of genetic correlation based on the milking features dates of 488 990 cows examined between 1975 and 1992 were estimated. The estimation was made in use with Animal Model. The attention was paid especially on the effect of the level of a productive herd. There was observed a great impact of the level of the production on the precision of an estimation. The results of the genetic correlation had a very strong flexibility of the estimations obtained.