Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 10(2), 2011

Oryginalne prace twórcze

Wstępne badania nad zapiaszczeniem przewodu pokarmowego koni użytkowanych rekreacyjnie 

Angelika Cieśla, Joanna Ignor, Natalia Przybyłowicz, Iwona Pikuła

Abstrakt.

Związek polimorfizmu beta-laktoglobuliny (LGB) z wydajnością i składem mleka krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej importowanych ze Szwecji 

Ewa Czerniawska-Piątkowska,Małgorzata Szewczuk, Aleksandra Olszewska, Ewa Chociłowicz

Abstrakt.

Wpływ zróżnicowanego żywienia stada reprodukcyjnego bażantów łownych na cechy mięsne ich potomstwa 

Dariusz Kokoszyński, Zenon Bernacki, Kamil Ławski, Henryka Korytkowska

Abstrakt.

Skład chemiczny oraz wartość odżywcza wybranych ziaren zbóż 

Agnieszka Kowieska, Roman Lubowicki, Izabela Jaskowska

Abstrakt.

Ocena wpływu dodatku preparatu pektynowego na wyniki rozrodu matek oraz wzrost ich potomstwa 

Włodzimierz Lachowski, Piotr Sablik, Krzysztof Szarkowski, Małgorzata Szewczuk, Edyta Rzewucka-Wójcik

Abstrakt.

Wpływ sezonu urodzenia na przebieg porodu i wyniki odchowu cieląt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 

Małgorzata Szewczuk, Anna Bogacka, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Abstrakt.

Poziom cech rozrodu maciorek rasy czarnogłówka oraz wzrostu ich potomstwa 

Małgorzata Szewczuk, Włodzimierz Lachowski, Grzegorz Żurawski, Ewa Chociłowicz, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Abstrakt.

Ocena budowy krów rasy charolaise oraz mieszańców międzyrasowych o różnym udziale genów tej rasy 

Jerzy Wójcik, Renata Pilarczyk, Paweł Czerniak, Piotr Bajsarowicz, Wiesław Jarmuż

Abstrakt.