Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ontogenetyczne cechy metabolizmu białek u kur nieśnych w okresie wychowu i produkcji jaj

Bohdan Kyryliv

Laboratory of Physiology-Biochemical Basis of Poultry, Institute of Animal Biology of NAAS, Stusa str. 38, Lviv, Ukraine

Abstrakt. Przeanalizowano dynamikę wzrostu i rozwoju mieszańców kur nieśnych "Hayseks Brown" od pierwszego dnia życia do osiągnięcia szczytu nieśności. W trakcie eksperymentu badano intensywność procesów metabolicznych w organizmie 6, 35, 90, 120 i 150-dniowych kur nieśnych tj. w krytycznych okresach intensywnego wzrostu piór i młodzieńczego pierzenia (30–60 dni), na początku nieśności (120 dni) i szczytu nieśności (150 dni). W tych terminach oceny oznaczono poziom rozpuszczalnych białek, azotu aminowego i aktywność aminotransferazy alaninowej i asparaginowej w tkankach wątroby, błonie śluzowej żołądka gruczołowego, dwunastnicy i trzustki. W wyniku badań stwierdzono, że intensywność wzrostu kur różni się od zaleceń producenta dla mieszańca ,,Hayseks Brown". Dopiero w wieku 119–126 dni wzrost masy ciała kurcząt był zgodny z zaleceniami technologicznymi dla mieszańców kur ,,Hayseks Brown". Podczas wzrostu młodego drobiu, w krytycznych okresach wzrostu i rozwoju, konieczne jest celowe oddziaływanie na procesy metabolizmu białka poprzez usprawnienie procesów trawienia i przyswajania substancji odżywczych i biologicznie czynnych substancji paszowych.

Słowa kluczowe: kura, masa ciała, nieśność, okres krytyczny, białka rozpuszczalne, azot aminowy, transaminaza alaninowa, transaminaza asparaginowa

Otrzymano: 15.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

Opublikowano online: 27.01.2019

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kyryliv, B. (2018). Ontogenetic features of protein metabolism in laying hens during the rearing and egg production period. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(3), 17‒22. DOI:10.21005/asp.2018.17.3.03