Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Częstotliwość spożycia mlecznych napojów fermentowanych i czynniki wpływające na ich wybór przez konsumentów

Anna Sawa, Joanna Feldheim, Sylwia Krężel-Czopek

Department of Animal Breeding, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Materiały do badań pochodziły z anonimowego sondażu internetowego na temat częstotliwości spożycia różnych mlecznych napojów fermentowanych oraz preferencji respondentów odnośnie kryteriów decydujących o ich zakupie, przeprowadzonego w styczniu 2017 r., w grupie 271 konsumentów. Wykazano, że spożywanie mlecznych napojów fermentowanych deklarowało 83,8% ankietowanych, niezależnie od ich statusu społeczno-demograficznego (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status społeczny). Najczęściej spożywano jogurt (40% ankietowanych 3-5 razy w tygodniu), następnie kefir i maślankę (rzadziej niż raz w tygodniu). Respondenci, podczas zakupów, kierowali się przede wszystkim jakością produktu, jako najważniejsze kryterium uznając smak (4,48 pkt.) następnie trwałość (4,27 pkt.) i wartość odżywczą (3,82 pkt.) oraz prozdrowotną (3,53 pkt). Marginalne znaczenie miała reklama (1,94 pkt.). Przy tworzeniu nowych rodzajów mlecznych napojów fermentowanych warto skupić się na udoskonalaniu i uatrakcyjnianiu ich smaku, równolegle zwracając uwagę na trwałość produktu.

Słowa kluczowe: mleczne napoje fermentowane, cechy decydujące o zakupie

Otrzymano: 15.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

Opublikowano online: 17.12.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Sawa, A., Feldheim, J., Krężel-Czopek, S. (2018). Frequency of consumption of fermented milk drinks and factors influencing consumer choice. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(2), 31‒36. DOI:10.21005/asp.2018.17.2.04