Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Produkcyjność kur nieśnych w różnych systemach chowu

Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk, Magdalena Dykiel

Chair of Animal Production and Evaluation of Poultry Products, University of Rzeszow, Faculty of Biology and Agriculture, M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland; Department of Poultry Breeding, National Research Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-83 Balice, Poland; State Higher Vocational School in Krosno, Department of Food Production and Safety, Rynek 1, 38-400 Krosno, Poland

Abstrakt. Celem badań była ocena produkcyjności kur różnego pochodzenia i statusu hodowlanego (mieszańce towarowe, rasy rodzime i Araucana) w chowie ściółkowym, wybiegowym i ekologicznym. Przeprowadzono trzy doświadczenia, w których materiał badawczy stanowiło łącznie 1200 kur w tym kury rasy rodzimej Zielononóżka kuropatwiana (Z-11), kury Rhode Island Red (R-11) i Sussex (S-66) objęte w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt oraz kury rasy Araucana spotykane w chowie amatorskim lub ekologicznym, a także zestaw towarowy o handlowej nazwie Hy-line Brown, typowe dla chowu intensywnego. Stwierdzono istotny wpływ systemu chowu i genotypu kur na produkcyjność. Kury zestawu towarowego o handlowej nazwie Hy-line Brown osiągnęły najlepsze wyniki nieśności w systemie ściołowym i ekologicznym, przy znacznie większym poziomie upadków w porównaniu z pozostałymi nioskami. W chowie wybiegowym wśród kur R-11 nie odnotowano żadnych upadków i równocześnie najlepszą nieśność i najniższę zużycie paszy na 1 jajo. Chów kur Araucana w warunkach ekologicznych był nieefektywny, bowiem nioski uzyskały najmniejszą nieśność przy największym zużyciu mieszanki paszowej w przeliczeniu na 1 jajo.

Słowa kluczowe: kury nieśne, systemy chowu, produkcyjność

Otrzymano: 15.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

Opublikowano online: 14.11.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Sokołowicz, Z., Krawczyk, J., Dykiel, M. (2018). Productivity of laying hens in different production systems. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(2), 23‒30. DOI:10.21005/asp.2018.17.2.03