Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Praca psa w AAI – analiza dobrostanu i komunikacji człowiek–pies

Magdalena Rogoza, Agnieszka Boruta

Faculty of Animal Science, Animal Breeding and Production Department, Warsaw University of Life Sciences, 02–786 Warszawa, Ciszewskiego 8, Poland

Abstrakt. W pracy dokonano analizy zachowania dobrostanu psów oraz komunikacji człowiek-pies podczas pracy w terapii z udziałem zwierząt (AAI - Animal Assisted Intervention) na terenie Polski. Analizę przeprowadzono poprzez kwestionariusz utworzony w Google Forms. Analizowano: charakterystykę psa, charakterystykę właściciela/przewodnika, pracę psa oraz komunikację człowiek – pies. Pytano o: czas pracy psa, częstotliwość pracy psa w ciągu dnia i tygodnia, doświadczenia przewodnika oraz znajomości sygnałów uspokajających wysyłanych przez psa. Do analizy statystycznej wykorzystano Microsoft Office Excel 2007 oraz IBM SPSS Statistics 24. W badaniu uczestniczyło 64 respondentów. Wyniki wskazują, iż temat dobrostanu psów w AAI jest tematem niechętnie podejmowanym przez wielu przewodników psów. Konieczne jest stworzenie regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu kynoterapeuty, uregulowanie takich kwestii jak: czas pracy psa z podziałem na aktywność bierną i czynną zwierzęcia; częstotliwość pracy psa w ciągu dnia i tygodnia; znajomość behawioru psów (m.in. sygnały uspokajające, mowa ciała psa); wiek rozpoczęcia pracy psa; wiek zakończenia pracy psa.

Słowa kluczowe: terapia z udziałem zwierząt, dobrostan psa, AAI w Polsce

Otrzymano: 15.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

Opublikowano online: 14.11.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Rogoza, M., Boruta, A. (2018). The work of dogs in AAI – the evaluation of welfare and human–dog communication. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(2), 15‒22. DOI:10.21005/asp.2018.17.2.02