Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Review Article

Wykorzystanie ziół w żywieniu zwierząt gospodarskich

Aleksandra Paskudska, Dorota Kołodziejczyk, Stanisław Socha

Department of Breeding Methods and Poultry Breeding, University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 12/14, 08-110 Siedlce, Poland

Abstrakt. Wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) z listy dozwolonych dodatków paszowych zmusiło hodowców do poszukiwania alternatywnych, a zarazem bezpiecznych zamienników. W grupie tej znalazły się między innymi probiotyki, synbiotyki, enzymy i proenzymy, związki mineralne, kwasy organiczne i nieorganiczne, a także fitobiotyki, czyli preparaty pochodzenia roślinnego pozyskiwane z ziół. Zioła lecznicze zawierają w swoim składzie wiele związków biologicznie czynnych i w różnych kombinacjach, dzięki czemu mają szeroki zakres oddziaływania w organizmie zwierząt. W pracy dokonano charakterystyki ziół leczniczych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt gospodarskich: bydła, drobiu i trzody chlewnej. Badania naukowe potwierdziły skuteczność preparatów ziołowych i dowiodły, że można zastąpić nimi antybiotyki. Fitobiotyki miały pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, jakość i ilość pozyskiwanych surowców od zwierząt gospodarskich: bydła (użytkowość mleczna i mięsna), trzody chlewnej (użytkowość mięsna i użytkowość rozpłodowa) i drobiu (użytkowość nieśna u kur i brojlerów kurzych). Szczególnie zauważalny był lepszy stan zdrowia zwierząt po zastosowaniu ziół i preparatów ziołowych. Oceniano to na podstawie analizy morfologicznej krwi, jej składu porównując ze zwierzętami, które nie otrzymywały w dawce pokarmowej ziół. Zainteresowanie stosowaniem fitobiotyków będzie wzrastało ze względu na ich naturalne pochodzenie, wyższą świadomość konsumentów i wzrastający popyt na żywność ekologiczną. Dla osiągniecia pożądanych efektów nie wystarczy zastępowanie antybiotyków ziołami czy dodawanie ich do pasz. Należy zadbać o właściwie skomponowaną dawkę pokarmową, dobrostan zwierząt i odpowiednią profilaktykę weterynaryjną.

Słowa kluczowe: zioła, rośliny lecznicze, zdrowie, żywienie, zwierzęta gospodarskie

Otrzymano: 15.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

Opublikowano online: 23.12.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Paskudska, A., Kołodziejczyk, D., Socha, S. (2018). The use of herbs in animal nutrition. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(2), 3‒14. DOI:10.21005/asp.2018.17.2.01