Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ocena aktywności hodowlanej klaczy konika polskiego na podstawie obserwacji prowadzonych podczas 17 sezonów

Marta J. Siemieniuch, Zbigniew Jaworski

Research Station of the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences, Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida, Poland; Department of Immunology and Pathology of Reproduction, Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences, Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Poland; Department of Horse Breeding and Horse Riding, Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Prawocheńskiego 2, 10-720, Olsztyn, Poland

Abstrakt. Koniki polskie są jedyną zachowawczą rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów. Od roku 1949 Stacja Badawcza w Popielnie prowadzi jeden z największych ośrodków hodowli koników polskich w kraju. Badania retrospektywne przeprowadzono na grupie klaczy hodowlanych konika polskiego z hodowli stajennej, liczącej w zależności od sezonu, 14–22 klacze (w sumie 311 "klaczosezonów"), w wieku 3–20 lat, o masie ciała 380–430 kg. Analizie poddano podstawowe kryteria oceny działalności hodowlanej stadnin, do których należą: źrebność i płodność klaczy oraz liczba urodzonych źrebiąt. W latach 2000–2016 do stanówki przystąpiło średnio 18,29 klaczy. Wskaźnik źrebności był na poziomie 94,21%, wskaźnik płodności 93,24%, natomiast wskaźnik wyźrebień wyniósł 86,17%. 70,73% klaczy zaźrebiało się podczas pierwszego cyklu kryć, natomiast w kolejnej rui zaźrebiało się 18,64% klaczy. W stadzie hodowlanym w grupie stajennej koników polskich w Popielnie resorpcja zarodków oraz ciąża bliźniacza występowały sporadycznie sporadycznie (odpowiednio: 0,96% i 1,29%). Pojedyncze klacze zaźrebiały się jedynie po zmianie ogiera (0,96%). Zanotowano również przypadki klaczy, które nie zaźrebiły się, mimo krycia sprawdzonym ogierem (2,25%), jak również klacze nie wykazujące objawów rui (2,93%). Wysokie wskaźniki hodowlane świadczą o dobrej organizacji hodowli i wysokim potencjale rozrodczym koników polskich.

Słowa kluczowe: konik polski, rasa zachowawcza, wskaźnik zaźrebień, płodność, wskaźnik urodzeń, hodowla

Otrzymano: 15.01.2018

Zaakceptowano: 30.04.2018

Opublikowano online: 18.07.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Siemieniuch, M.J., Jaworski, Z. (2018). A 17–year survey of reproductive efficiency in Polish Konik horses . Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(1), 31‒40. DOI:10.21005/asp.2018.17.1.05