Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Udział polimorfizmu w eksonie 12 genu IGF1R w kształtowaniu cech mięsności bydła ras hereford i limousine

Małgorzata Szewczuk, Piotr Sablik, Hanna Kulig

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Department of Ruminant Science, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland; West Pomeranian University of Technology, Department of Genetics and Animal Breeding, al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, Poland

Abstrakt. Celem badań była charakterystyka genetyczna stada krów ras: hereford (n = 141) i limousine (n = 161) na przykładzie polimorfizmu zlokalizowanego w eksonie 12 genu kodującego receptor dla insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I (układ bIGF1R/e12/MspI) oraz próba oszacowania ewentualnego związku pomiędzy wariantami genetycznymi a wybranymi cechami użytkowości mięsnej. Identyfikacja genotypów poszczególnych osobników prowadzona była przy użyciu PCR-RFLP. W analizowanych stadach najczęściej występował genotyp homozygotyczny GG. Nie zidentyfikowano osobników o genotypie AA. Analiza statystyczna wykazała, że genotyp GG powiązany był z wyższymi wartościami ocenianych cech w stosunku do heterozygot, a różnice te w większości przypadków zostały potwierdzone statystycznie.

Słowa kluczowe: bydło mięsne, IGF1R, polimorfizm, przyrosty dobowe

Otrzymano: 05.12.2017

Zaakceptowano: 28.12.2017

Opublikowano online: 05.02.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Szewczuk, M., Sablik, P., Kulig, H. (2017). The effect of polymorphism within exon 12 of IGF1R gene on meat production traits in Limousin and Hereford cattle. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 53‒56. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.08