Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Kształtowanie się wskaźników fizjologicznych kurcząt brojlerów w różnych systemach utrzymania w okresie wysokich temperatur powietrza

Iwona Skomorucha, Ewa Sosnówka-Czajka

Department of Technology, Ecology and Economics of Animal Production, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice, Poland

Abstrakt. Doświadczenie zostało przeprowadzone w letnim cyklu produkcyjnym. Kurczęta brojlery utrzymywano na ściółce (grupa I) oraz na ściółce z dostępem do wybiegów (grupa II). Podczas doświadczenia kontrolowano śmiertelność kurcząt, a w drugim okresie odchowu podczas wysokich temperatur zewnętrznych przeprowadzono pomiary temperatury rektalnej i radiacyjnej oraz oznaczono we krwi ptaków poziom hormonów tarczycy, glukozy, kortykosteronu i hematokrytu. Kurczęta z grupy I charakteryzowały się większą śmiertelnością w stosunku do grupy II. W grupie I odnotowano wzrost temperatury rektalnej w 6. tygodniu odchowu kurcząt brojlerów. U kurcząt z grupy II stwierdzono spadek T3 i wzrost T4 przy wzroście temperatury powietrza. Niższa temperatura ciała kurcząt brojlerów oraz mniejszy udział kurcząt padłych w grupie mającej dostęp do wybiegu może sugerować, iż ten system utrzymania przyczynił się do zwiększenia „komfortu cieplnego” ptaków podczas letnich upałów. Stąd można wnioskować, że utrzymanie z dostępem do wybiegów poprawia poziom dobrostanu kurcząt brojlerów narażonych na działanie stresu cieplnego.

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, temperatura powietrza, system odchowu, temperatura rektalna, hormony tarczycy, dobrostan

Otrzymano: 28.02.2017

Zaakceptowano: 18.09.2017

Opublikowano online: 27.11.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Skomorucha, I., Sosnówka-Czajka, E. (2017). Physiological parameters in broiler chickens reared under different housing systems during a period of high temperatures. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), 25‒34. DOI:10.21005/asp.2017.16.3.04