Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza stopnia inbredu ogierów rasy holsztyńskiej przedstawionych do kwalifikacji w latach 2003–2012

Ryszard Pikuła, Wilhelm Grzesiak, Daniel Zaborski, Wioletta Werkowska

Laboratory of Horse Breeding and Animal Assisted Therapy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin, Poland; Department of Ruminants Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Klemensa Janickiego 29, 71-466 Szczecin, Poland

Abstrakt. Celem pracy była analiza i porównanie stopnia inbredu ogierów rasy holsztyńskiej przedstawionych do kwalifikacji do hodowli w Niemczech w latach 2003–2012. Dane zostały zebrane na podstawie katalogów Holsteiner Korung und Reitepferde – Auktion. Na podstawie analizy 869 rodowodów (do 5 pokolenia włącznie) zostały wyliczone (w % dla każdego ogiera) współczynniki inbredu (F). Najwyższą wartość współczynniki uzyskały w roku 2003 (2,05%) oraz 2004 (1,74%). Stwierdzono różnice statystycznie istotne między wartościami F ogierów z poszczególnych lat. Uzyskane wyniki świadczą o świadomych założeniach pracy hodowlanej nad wykorzystaniem zwiększonego inbredu w produkcji koni sportowych, ale z drugiej strony o dążeniach do tego, żeby wartości współczynników inbredu nie przekraczały w populacji ogierów holsztyńskich zbyt wysokich wartości.

Słowa kluczowe: inbred, rasa holsztyńska, ogiery, kwalifikacja, hodowla

Otrzymano: 24.05.2017

Zaakceptowano: 17.08.2017

Opublikowano online: 23.09.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Pikuła, R., Grzesiak, W., Zaborski, D., Werkowska, W. (2017). An analysis of the inbreeding level of Holstein stallions presented for classification in 2003–2012. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(2), 35‒38. DOI:10.21005/asp.2017.16.2.05