Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ocena możliwości wychowu matek pszczelich z larw przekładanych na różne podłoża

Adam Roman, Paweł Migdał, Ewa Popiela-Pleban, Anastazja Bożemska

Department of Environment Hygiene and Animal Welfare, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland

Abstrakt. W pracy porównano efektywności wychowu matek pszczelich z larw przekładanych na różne podłoża do sztucznych miseczek matecznikowych. Badania przeprowadzono w sezonie pożytkowym 2013 roku, w pasiece reprodukcyjnej. Jednodniowe larwy przekładano na: świeże mleczko pszczele rozcieńczone wodą demineralizowaną 1:1 (CON), mleczko pszczele z dodatkiem witamin A i E (VIT), mleczko pszczele liofilizowane rozcieńczone wodą demineralizowaną (LIOF) oraz mleczko pszczele z dodatkiem probiotyku ApiBioFarma (PROB). W badaniach wstępnych (EXP1) ze 144 larw poddanych rodzinom wychowującym uzyskano 36 matek pszczelich. Natomiast w badaniach właściwych (EXP2) z poddanych 288 larw uzyskano łącznie 150 matek. Pszczoły najlepiej akceptowały larwy przekładane na podłoże z rozcieńczonego świeżego mleczka pszczelego. Na tym podłożu uzyskano największą efektywność wychowu matek w obu etapach badań odpowiednio 31 i 74,8%. Wykazano różnice istotne statystycznie pod względem masy ciała matek wychowywanych z larw przekładanych na świeże mleczko pszczele i mleczko z dodatkiem probiotyku.

Słowa kluczowe: Apis mellifera, wychów matek pszczelich, mleczko pszczele, probiotyk, witaminy

Otrzymano: 28.12.2016

Zaakceptowano: 15.05.2017

Opublikowano online: 22.09.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Roman, A., Migdał, P., Popiela-Pleban, E., Bożemska, A. (2017). Evaluation of the possibility of breeding queen bees from larvae grafted on different substrates. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(2), 27‒34. DOI:10.21005/asp.2017.16.2.04