Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Związek między użytkowością krów jako pierwiastek a życiową

Mariusz Bogucki

UTP University of Science and Technology, Department of Cattle Breeding, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Analizy przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących z bazy danych systemu SYMLEK. Uwzględniono dane dotyczące zakończonej użytkowości mlecznej 20 068 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Dokonano analizy cech produkcyjnych i funkcjonalnych z jednoczesnym uwzględnieniem przyczyn brakowania. Krowy po raz pierwszy cieliły się w wieku 807 dni, a średnia wydajność pierwiastek wynosiła 6 513 kg mleka. W zależności od przyczyn brakowania krów średnia długość ich życia wyniosła od 1 830 dni do 3 156 dni. Najdłużej żyły krowy usuwane ze stad z powodu starości, natomiast najkrócej zwierzęta najmniej wydajne i sprzedawane do dalszego chowu. Krowy użytkowane najdłużej osiągnęły średnią wydajność życiową na poziomie 40 000 kg mleka. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem wydajności pierwiastek a długością życia wyniosły od 0,30 (krowy wybrakowane z powodu starości, niskiej wydajności i sprzedaży) do 0,08 (krowy wybrakowane z pozostałych przyczyn). Analizowana populacja krów charakteryzowała się wysokimi dodatnimi współczynnikami korelacji między wydajnością w pierwszej laktacji a wydajnością życiową (0,34–0,64). We wszystkich klasach krów uwzględniających przyczyny brakowania oszacowano dodatnie korelacje między wydajnością pierwiastek a produkcją mleka przeliczaną na dzień życia i użytkowania krów.

Słowa kluczowe: krowy, brakowanie, długowieczność, wydajność mleczna

Otrzymano: 23.04.2017

Zaakceptowano: 22.06.2017

Opublikowano online: 22.09.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Bogucki, M. (2017). Association between primiparous and lifetime performance of cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(2), 19‒26. DOI:10.21005/asp.2017.16.2.03