Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj i wątrobie zarodków przy różnych poziomach karotenoidów w diecie kur

Olga Duh, Stakh Vovk, Vitaliy Martsynovskyi

Kremenrts Regional Taras Shevchenko Humanitarian-Pedagogical Academy, Highschool 1, 47-003 Kremenets, Ukraine
Institute of Agriculture in the Carpathian Region, Hrushevskoho 5, 81-115 Obroshyno, Ukraine
Rivne State Humanitarian University, 33-000 Rivne, Ukraine

Abstrakt. Stwierdzono, że istnieje związek pomiędzy poziomem karotenoidów w dawce u kur niosek w okresie reprodukcyjnym a zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj i wątrobie zarodków kurzych. Zwiększenie zawartości karotenoidów w diecie kur w okresie rozrodczym z 8 do 32 mg na kg paszy przyczyniło się do zmniejszenia zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i zwiększenia zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano zwiększoną zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych: linolowego (C18:2ω-6), docetapentaenowy (C22:5ω-3), docakaheksaenowy (C22:6ω-3), eikozapentaenowy (C20:5ω-3) i eikozatrieniczny (C20:3ω-9). Zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj, a indeksem intensywności metabolizmu lipidów w wątrobie 19-dniowych zarodków.

Słowa kluczowe: kury, zarodki, wątroba, karotenoidy, kwasy tłuszczowe, żółtko

Otrzymano: 28.03.2017

Zaakceptowano: 25.05.2017

Opublikowano online: 28.08.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Duh, O., Vovk, S., Martsynovskyi, V. (2017). Fatty acids profile in the egg yolks and liver of embryos at different levels of carotenoids in the diet of chickens. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(2), 3‒8. DOI: 10.21005/asp.2017.16.2.01