Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Metabolizm kwasów tłuszczowych w mięśniach szkieletowych i tempo wzrostu karpia (Cyprinus carpio L.) w efekcie skarmiania paszą o różnej zawartości miedzi i cynku

Yosyp Rivis, Nataliya Yanovych

Institute of Agriculture of Carpathian Region, Lviv, Ukraine; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Gzhytskyi, Lviv, Ukraine

Abstrakt. Zwiększenie stężenia cynku i miedzi w diecie towarzyszy wzrost ich zawartości w tkankach karpia (Cyprinus carpio L.), między innymi w mięśniach szkieletowych. Odpowiednio wzrasta również stężenie w mięśniach szkieletowych anionowych form kwasów tłuszczowych. Całkowita zawartość nieestryfikowanych kwasów tłuszczowych zwiększa się w mięśniach karpia przy stężeniu miedzi i cynku w mieszankach paszowych 8 i 100 mg/kg odpowiednio, zaś maleje przy stężeniu miedzi i cynku odpowiednio 16 i 200 mg/kg. Zwiększeniu stężenia miedzi i cynku w diecie karpia towarzyszy wzrost poziomu kwasów tłuszczowych w lipidach całkowitych w mięśniach szkieletowych. Jednocześnie, w całkowitych lipidach mięśni szkieletowych karpi wzrasta stosunek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych rodziny ω-3 do rodziny ω-6. W lipidach mięśni szkieletowych karpi rośnie szybkość transformacji kwasów linolowych i linolenowych do ich bardziej długołańcuchowych i bardziej nienasyconych pochodnych. Jednoczesnie wzrasta intensywność przemiany kwasu mirystynowyego, palmitinowego, stearynowego i arachinowego w lipidach do odpowiadających im jednonienasyconych pochodnych. W okresie badań, karpie grup wykazały większe przyrosty masy w porównaniu do karpi w grupie kontrolnej.

Słowa kluczowe: karp, mięśnie szkieletowe, cynk, miedź, kwasy tłuszczowe, metabolizm

Otrzymano: 28.10.2016

Zaakceptowano: 24.04.2017

Opublikowano online: 20.06.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Rivis, Y., Yanovych, N. (2017). Fatty acids metabolism in skeletal muscles and growth rate in common carp (Cyprinus carpio L.) after feeding diet with varied copper and zinc concentrations. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(1), 23‒30. DOI: 10.21005/asp.2017.16.1.04