Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ miotu pochodzenia na cechy związane z użytkowością rozpłodową i rzeźną

Anna Konieczka, Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Janusz Buczyński, Zbigniew Sobek, Jolanta Różańska-Zawieja

1Poznań University of Life Sciences, Department of Pig Breeding and Production, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Poland;2 Poznań University of Life Sciences, Department of Genetics and Animal Breeding, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Poland

Abstrakt. Materiał badawczy stanowiło 47 loch rasy Złotnickiej Pstrej, pochodzących z 2 chlewni, utrzymujących świnie złotnickie w ramach hodowli zachowawczej. Użytkowość rzeźną oceniono na tuszach pochodzących od ich potomstwa (112 tusz, Złotnicka Pstra x Duroc) oraz 16 tusz pochodzących od osobników czystorasowych. Uwzględniono następujące cechy użytkowości rozpłodowej loch: liczba prosiąt urodzonych w miocie, liczba prosiąt odchowanych do 21 dnia życia oraz cechy użytkowości rzeźnej potomstwa: masa tuszy (kg), średnia grubość słoniny (mm), wysokość mięśnia najdłuższego grzbietu (mm), procentową zawartość mięsa w tuszy (%). Najliczniejsze zarówno w 1 (10,16 osob.) jak i w 21 dniu życia (9,99 osob.) okazały się mioty pochodzące po knurach rasy Duroc. Wykazane różnice okazały się statystycznie wysoko istotne. Rasa ojca wpływała również statystycznie wysoko istotnie na mięsność tuczników.

Słowa kluczowe: Złotnicka Pstra, złp, Złotnicka Pstra x Duroc, odchów prosiąt, wartość rzeźna

Otrzymano: 17.01.2017

Zaakceptowano: 16.03.2017

Opublikowano online: 26.06.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Konieczka, A., Nienartowicz-Zdrojewska, A., Buczyński, J., Sobek, Z., Różańska-Zawieja, J. (2017). The influence of litter’s origin on traits connected with reproduction performance of sows and slaughter performance of their offspring. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(1), 17‒22. DOI: 10.21005/asp.2017.16.1.03