Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami zawierającymi różne udziały i odmiany bobiku

Anna Milczarek, Maria Osek, Magdalena Pachnik

Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

Abstrakt. Materiał badawczy stanowiły mięśnie nóg pochodzące od 40 kurcząt brojlerów z 5 grup żywieniowych (I, II, III, IV, V). Czynnikiem różnicującym grupy były nasiona bobiku wprowadzone do mieszanek starter/grower, według układu: grupa I (kontrolna) – bez bobiku, grupa II – 8%/15% nasion bobiku wysokotaninowego, grupa III – 16%/22% nasion bobiku wysokotaninowego, grupa IV – 8%/15% nasion bobiku niskotaninowego, grupa V – 16%/22% nasion bobiku niskotaninowego. Wykazano, że wprowadzenie wysoko lub niskotaninowego bobiku do mieszanek dla kurcząt brojlerów nie wpłynęło na zawartość składników podstawowych w mięśniach nóg. Więcej kwasu linolowego C18 : 2(n–6) i linolenowego C18 : 3(n–3), a w sumie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zanotowano w mięśniach kurcząt żywionych mieszankami zawierającymi bobik z tym, że różnicę jako istotną (P  ≤  0,05) statystycznie potwierdzono jedynie między mięśniami ptaków z grupy III, a kontrolnej. W lipidach mięśni kurcząt doświadczalnych zmniejszył się istotnie (P  ≤  0,01) udział nasyconych kwasów tłuszczowych. Istotnie (P  ≤  0,01) niższe wskaźniki aterogenny (AI) i zakrzepowy (TI) wykazano w mięśniach nóg kurcząt otrzymujących mieszanki z bobikiem, zwłaszcza z wyższym jego udziałem. Ponadto wyższy jego udział w mieszance (niezależnie od odmiany) pozytywnie zmodyfikował walory sensoryczne mięśni.

Słowa kluczowe: bobik, kurczęta brojlery, mięśnie nóg, skład chemiczny, właściwości fizyczne, walory smakowe

Zaakceptowano: 01.12.2016

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Milczarek, A., Osek, M., Pachnik, M. (2016). Meat quality of broiler chickens fed mixtures with varied levels and varieties of faba bean. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(4), 29‒40. DOI:10.21005/asp.2016.15.4.03