Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Poziom wybranych cech użytkowości mlecznej importowanych i krajowych krów rasy montbeliarde urodzonych w różnych sezonach i cielących się w różnym wieku

Ewa Januś

Department of Breeding and Conservation of Cattle Genetic Resources, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Celem badań była analiza cech użytkowości mlecznej importowanych jako jałowice cielne z Francji i urodzonych w Polsce krów rasy montbeliarde z uwzględnieniem sezonu urodzenia i wieku przy pierwszym wycieleniu. Analizie poddano dobową wydajność (w kg i przeliczoną na kg FPCM), zawartość tłuszczu, białka i laktozy, stosunek tłuszcz/białko i liczbę komórek somatycznych w mleku. Wykazano, że krowy urodzone i odchowane w Polsce charakteryzowały się wyższą dobową wydajnością oraz korzystniejszym stosunkiem tłuszczowo-białkowym w porównaniu do importowanych z Francji. Krowy importowane produkowały mleko o korzystniejszym składzie chemicznym. Stwierdzono także, że ze względu na dobową wydajność zarówno w przypadku importowanych, jak i krajowych krów montbeliarde najkorzystniejsze były wycielenia pomiędzy 855 a 915 dniem życia. Wiek przy pierwszym wycieleniu w większym stopniu różnicował wydajność krów krajowych, w porównaniu do krów importowanych. W każdym przedziale wieku przy pierwszym wycieleniu wyższą zawartość tłuszczu w mleku stwierdzano u krów importowanych w porównaniu do urodzonych w Polsce. Krowy importowane przewyższały krajowe również w zakresie zawartości białka, jednak prawidłowość ta dotyczyła tylko tych, których pierwsze wycielenia przypadały do 1038 dnia życia. Liczba komórek somatycznych w mleku może wskazywać na lepszy stan zdrowotny wymion krów urodzonych i odchowanych w Polsce. Zarówno w przypadku krów importowanych, jak i krajowych z wiosenno-letnim sezonem urodzeń związana była wyższa liczba komórek somatycznych. W podsumowaniu należy stwierdzić, że proces aklimatyzacji mógł mieć negatywny wpływ na użytkowość krów importowanych jako jałowice cielne z Francji.

Słowa kluczowe: rasa montbeliarde, krowy importowane i krajowe, użytkowość mleczna, sezon urodzenia, wiek przy pierwszym wycieleniu

Zaakceptowano: 01.12.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Januś, E. (2016). The level of selected milk performance traits of imported and home-bred Montbéliarde cows born in different seasons and calving at different ages. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(4), 15‒28. DOI:10.21005/asp.2016.15.4.02