Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Review Article

Genetyczne uwarunkowania chondrodysplazji u psa domowego (Canis lupus familiaris) – analiza in silico

Patrycja Florczuk, Joanna Gruszczyńska

Department of Genetics and Animal Breeding Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences WULS-SGGW Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland

Abstrakt. Chondrodysplazja jest to zaburzenie o podłożu genetycznym związane z nieprawidłowym rozwojem tkanki chrzęstnej. Chore osobniki charakteryzują się karłowatością kończyn oraz rozrostem kości czaszki, jednakże pierwsze objawy choroby pojawiają się dopiero w czasie wzrostu zwierzęcia. Dotychczas prowadzone badania wykazały autosomalny, recesywny charakter chondrodysplazji u psa domowego, dlatego też jedynym sposobem umożliwiającym wykrycie nosicieli w populacji bez prowadzenia kojarzeń testowych są testy genetyczne. Obecnie znane jest podłoże genetyczne chondrodysplazji tylko u psów rasy elkhund szary i karelski pies na niedźwiedzie, a w przypadku innych ras, np. labrador retriever dotychczasowe badania jedynie wykluczyły udział niektórych genów w warunkowaniu tej choroby. Dlatego autorki artykułu zdecydowały się na zaproponowanie genetycznych testów diagnostycznych umożliwiajacych weryfikację nosicieli na podstawie stwierdzonych dotychczas mutacji powodujących chondrodysplazje.

Słowa kluczowe: chyndroplazja, pies domowy, labrador retriever, COL11A2, elkhund szary, ITGA10

Zaakceptowano: 23.12.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Florczuk, P., Gruszczyńska, J. (2016). Genetic background of chondrodysplasia in domestic dog (Canis lupus familiaris) – in silico analysis. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(4), 5‒14. DOI:10.21005/asp.2016.15.4.01