Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Porównanie wartości współczynników inbredu ogierów rasy polski koń szlachetny półkrwi i holsztyńskiej

Ryszard Pikuła, Daniel Zaborski, Wilhelm Grzesiak, Wioletta Werkowska

1 Laboratory of Horse Breeding and Animal Assisted Therapy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin, Poland 2 Laboratory of Biostatistics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Doktora Judyma 10, 71-466 Szczecin, Poland

Abstrakt. Celem badań było porównanie wartości współczynników inbredu (F) ogierów rasy polski koń szlachetny półkrwi (sp) i holsztyńskiej (h) kryjących na terenie działalności swoich Związków, w latach 2004 i 2012. W badaniach uwzględniono łącznie 184 ogiery sp i 209 ogierów h kryjących w roku 2012 odpowiednio w Polsce oraz w Holsztyńskim Związku Hodowców Koni. Wyliczone wartości F porównano w zależności od rasy ogierów. Dodatkowo, każdy ogier został przypisany do jednej z czterech grup wyodrębnionych na podstawie zakresu wartości F. Średnia wartość F dla ogierów sp (0,22%) była istotnie niższa od wartości dla ogierów h (0,89%). W obu rasach najliczniejszą grupę (88,59 i 69,38%, odpowiednio dla rasy sp i h) stanowiły ogiery niezinbredowane. Średnie wartości F ogierów h w roku 2004 i 2012 nie różniły się istotnie, natomiast wartości F ogierów sp były istotnie wyższe w roku 2012 niż w 2004. Można wnioskować, że wykorzystanie zwiększonego pokrewieństwa w celu podwyższenia wartości użytkowej hodowanych koni staje się popularne.

Słowa kluczowe: rasa holsztyńska, polski koń szlachetny półkrwi, współczynnik inbredu

Zaakceptowano: 14.11.2016

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Pikuła, R., Zaborski, D., Grzesiak, W., Werkowska, W. (2016). Comparison of inbreeding coefficients in Polish Halfbred and Holstein stallions. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 111‒118. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.09