Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ocena wskaźników rozrodu i produkcyjności klaczy koników polskich w stajennej hodowli Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 1996–2015

Michał Pluta, Magdalena Pyrz

1Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland 2Department of Animal and Enivironmental Higiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Przedmiotem pracy jest przedstawienie i ocena wskaźników rozrodu klaczy z grupy stajennej konika polskiego hodowanych w latach 1996–2015 na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Badaniami objęto 46 klaczy matek i przeanalizowano 157 sezonów użytkowania rozpłodowego. W analizowanym okresie w wyniku 124 skutecznych pokryć klaczy otrzymano 114 żywo urodzonych źrebiąt. Wskaźniki rozrodu przyjmowały zróżnicowane następujące średnie wartości: wskaźnik źrebności – 78,98%, płodności – 72,61%, plenności – 63,06%, jałowości – 21,0%, poronień – 4,03%, martwych urodzeń – 4,03%, odchowu – 86,84% i użytkowości rozpłodowej stada – 79,84%. W badanej populacji tylko 20% klaczy użytkowana jest rozpłodowo 6 i więcej lat, dlatego ogólna średnia dla stada 3,41 sezonu nie jest zadowalająca. Obecnie w stajni RPN hodowane są przedstawicielki czterech rodzin klaczy: Urszulki, Tarpanki, Traszki i Zazy. Średni czas trwania ciąży dla całej grupy badanych klaczy wyniósł 327,53 dnia z wahaniami od 306 (kl. Tora) do 355 dni (kl. Temida). Ciąże zakończone porodem ogierków trwały średnio 328,8 dni, a klaczek 326 dni. Na uzyskane wyniki wskaźników rozrodu i produkcyjności w omawianym stadzie znaczący wpływ mają cechy osobnicze klaczy. Okres wyźrebień w badanej grupie klaczy jest charakterystyczny dla przedstawicielek tego gatunku i w większości odbywa się pomiędzy lutym a kwietniem (84 osob. – 67,74%). Dokonana analiza wskaźników rozrodu i produkcyjności stada stajennego klaczy w Zwierzyńcu wskazuje na potrzebę zwrócenia uwagi na pewne działania hodowlane w celu podniesienia ich wartości.

Słowa kluczowe: konik polski, klacze, wskaźniki rozrodu, hodowla stajenna

Zaakceptowano: 14.11.2016

Opublikowano online: 03.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Pluta, M., Pyrz, M. (2016). Assessment of reproduction and productivity indices of mares of Polish Konik horses breed in the Roztocze National Park stud farm during 1996–2015. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 97‒110. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.08