Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza cech użytkowych i jakości jaj starych rodzimych ras kur zielononóżka i żółtonóżka kuropatwiana

Józefa Krawczyk

Department of Animal Genetic Resources Conservation, National Research Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice n. Kraków, Poland

Abstrakt. Celem badań była analiza kształtowania się cech użytkowych oraz jakości jaj dwóch starych, rodzimych ras kur nieśnych tj. zielononóżki kuropatwianej (Z-11) i zółtonóżki kuropatwianej (Ż-33). Populacje tych kur to cenne dla polskiej hodowli stare, rodzime rasy, stanowiące rezerwuar unikalnych cech, których nie posiadają rody selekcjonowane na wysoką nieśność. Potwierdzono duże zróżnicowanie w wynikach produkcyjnych i jakości jaj obydwu ras kur, co potwierdza ich odrębność genetyczną. U żółtonóżek kuropatwianych stwierdzono wyższą masę ciała w wieku 20 tygodni, masę jaj, wcześniejsze osiągnięcie dojrzałości płciowej oraz lepszą nieśność i wylęgowość w porównaniu do zielononóżek kuropatwianych. Wykazano także istotny wpływ wieku kur na jakość treści i skorup jaj oraz wyników reprodukcji obydwu ras kur. Badania potwierdziły znaną zależność o pogorszeniu się jakości jaj wraz z wiekiem kur u obydwu ras. Znacznie lepsze wyniki wylęgu z jaj nałożonych i zapłodnionych uzyskano z jaj kur żółtonóżek kuropatwianych oraz dla obydwu ras z nakładów od kur młodszych tj. 50-tygodniowych (w marcu) niż 56-tygodniowych (w kwietniu).

Słowa kluczowe: kury nieśne, rodzime rasy, użytkowość, jakość jaj

Zaakceptowano: 05.11.2016

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Krawczyk, J. (2016). Analysis of productive traits and egg quality in old native breeds of Greenleg Partridge and Yellowleg Partridge hens. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 83‒96. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.07