Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Obniżanie się kondycji krów po wycieleniu a ich laktacyjna wydajność

Danuta Borkowska, Ewa Januś, Robert Polski

1Sub-Department of Animal Keeping and Breeding, Faculty of Bioeconomy in Zamość, University of Life Sciences in Lublin, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, Poland; 2 Department of Breeding and Conservation of Cattle Genetic Resources, Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Celem pracy była analiza wpływu wielkości strat kondycji po wycieleniu i długości okresu jej obniżania się na wydajność w 435 laktacjach standardowych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w 5 oborach. Do oszacowania wielkości strat kondycji po wycieleniu i długości okresu jej obniżania się wykorzystano comiesięczne oceny kondycji krów w 5-punktowej skali BCS, a dane dotyczące produkcyjności pozyskano z systemu SYMLEK. Stwierdzono, że im większa na początku laktacji była mobilizacja tłuszczu zgromadzonego przez krowy przed porodem, tym wyższa była produkcja mleka, tłuszczu, białka i suchej masy. Zmniejszanie się punktowych ocen kondycji w mniejszym stopniu związane było z podstawowym składem mleka pozyskiwanego w laktacjach standardowych. Ponadto z dłużej trwającym ujemnym bilansem energii związana była wyższa wydajność mleka, tłuszczu i suchej masy oraz wyższa zawartość tłuszczu w mleku. Wydłużaniu okresu obniżania się kondycji mógł towarzyszyć spadek zawartości białka w mleku.

Słowa kluczowe: kondycja krów, wycielenie, wydajność, ujemny bilans energetyczny

Zaakceptowano: 15.09.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Borkowska, D., Januś, E., Polski, R. (2016). Reduction in body condition of cows after calving and their lactation yield. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 43‒52. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.04