Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Kształtowanie się cech użytkowych i jakości jaj w trzech rodach kur nieśnych

Jolanta Calik

Department of Animal Genetic Resources Conservation, National Research Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice n. Kraków, Poland

Abstrakt. Celem badań była ocena kształtowania się zmienności cech użytkowych i jakości jaj w trzech rodach kur nieśnych tj. Rhode Island Red rody: R-11 i K-22 oraz Rhode Island White ród A-33. W badaniach potwierdzono wpływ pochodzenia kur (genotypu) na kształtowanie się wyników użytkowości i reprodukcji, a także cechy jakości jaj. Na podstawie uzyskanych wyników odnotowano dobrą zdrowotność ocenianych rodów zarówno w okresie wychowu jak i produkcji. Stwierdzono także duże zróżnicowanie, pomiędzy rodami: R-11 i K-22 a A-33 w zakresie ocenianych cech użytkowych, a zwłaszcza masy ciała i jaja oraz parametrów wylęgowości. Uzyskane wyniki wskazują, także na zróżnicowaną jakość jaj pochodzących od kur porównywanych rodów. Szczególnie dotyczyło to takich cech jak: barwa skorupy, masa jaja, skorupy i żółtka oraz parametrów jakości skorup. W badaniach potwierdzono także, że wiele cech jakości jaj oraz skorupy zmienia się wraz z wiekiem kur. Wszystkie zebrane wyniki badań stanowią cenne informacje do charakterystyki tych unikalnych rodów hodowlanych.

Słowa kluczowe: kury nieśne, cechy użytkowe, jakość jaj

Zaakceptowano: 15.10.2016

Opublikowano online: 07.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Calik, J. (2016). Productive traits and egg quality in three strains of laying hens. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 27‒42. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.03