Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Skład i właściwości fizykochemiczne siary krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, rasy montbeliarde oraz mieszańców obu ras

Edyta Wojtas, Andrzej Zachwieja

Department of Cattle Breeding and Milk Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Chełmońskiego 38c, 51-630Wrocław, Poland

Abstrakt. Analizą objęto 32 osobniki krów, przy czym 13 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, 6 rasy montbeliarde oraz 13 mieszańców międzyrasowych. Materiał do badań stanowiły próby siary, w których oznaczono skład podstawowy, liczbę komórek somatycznych, ogólną liczbę drobnoustrojów, zawartość immunoglobulin klasy G1 oraz właściwości fizykochemiczne. W przeciwieństwie do rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i montbeliarde, w siarze pochodzącej od krów mieszańców zarówno w pierwszym jak i w trzecim doju stwierdzono wyższy poziom suchej masy, białka, tłuszczu, a niższy laktozy. Ponadto obserwowano znacznie wyższy poziom ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych, kwasowości potencjalnej, gęstości, oporności, krzepliwości oraz niski kwasowości czynnej i termostabilności. Koncentracja immunoglobulin klasy G1 w ciągu pierwszej doby wykazywała większą stabilność w siarze krów mieszańców w porównaniu do rasy czarno-białej i montbeliarde.

Słowa kluczowe: krowy, genotyp, siara, skład podstawowy, właściwości fizykochemiczne

Zaakceptowano: 01.06.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Wojtas, E., Zachwieja, A. (2016). The composition and physicochemical properties of colostrum in Black-and-White Polish Holstein-Friesian cows, Montbéliarde cows and their crossbreeds. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 87‒98. DOI:10.21005/asp.2016.15.2.08