Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ sezonu urodzenia i wieku knurów rasy polska biała zwisłoucha na wyniki eksploatacji rozpłodowej

Kazimierz Pokrywka, Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda

1 Department of Commodity Science, State Higher Vocational School in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, Poland; 2 The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology in Rzeszow, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Poland; 3 Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszow in Rzeszow, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland

Abstrakt. Celem badań była ocena wpływu sezonu urodzenia i wieku knurów rasy polskiej białej zwisłouchej na wyniki rozrodu. Materiał do badań stanowiło 35 589 ejakulatów pozyskanych w latach 1994–2013 od 330 knurów rasy polska biała zwisłoucha użytkowanych w Małopolskim Centrum Biotechniki, Stacja Eksploatacji Knurów w Czerminie. Pozyskane materiały oceniano na podstawie: objętości ejakulatu bez frakcji galaretowatej, odsetka plemników o ruchu postępowym, koncentracji plemników, ogólnej liczby plemników w ejakulacie, liczby dawek inseminacyjnych oraz ich wartość uzyskanej z jednego ejakulatu. W badaniach stwierdzono statystycznie wysoko istotne współdziałanie sezonu urodzenia i wieku na cechy nasienia knurów rasy polskiej białej zwisłouchej. Wykazano, że najwyższym potencjałem reprodukcyjnym wyrażonym liczbą pozyskanych dawek inseminacyjnych (26,96), charakteryzowały się knury najstarsze urodzone w sezonie letnim. W badaniach wykazano, że parametry ilościowo jakościowe nasienia knurów rasy pbz uzależnione były głównie od wieku knurów. Najwyższą zmienność wpływającą na cechy ejakulatów wynikającą z wpływu wieku knurów stwierdzono dla objętość ejakulatów (86,14%), natomiast wpływ sezonu urodzenia zaznaczył się dla odsetka plemników ze zmianami podrzędnymi (61,64% zmienności).

Słowa kluczowe: knury, polska biała zwisłoucha, nasienie, sezon urodzenia, wiek

Zaakceptowano: 20.12.2015

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Pokrywka, K., Tereszkiewicz, K., Molenda, P. (2016). The impact of season of birth and age of boars of Polish Landrace breed on breeding operation results. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(1), 53‒64. DOI:10.21005/asp.2016.15.1.05