Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza cech rozrodczych i wzrostu gołębi ozdobnych

Danuta Majewska, Tomasz Drenikowski

Department of Poultry and Ornamental Birds Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Doktora Judyma 20, 71-466 Szczecin, Poland

Abstrakt. Badania przeprowadzono na gołębiach ozdobnych utrzymywanych przez prywatnego hodowcę w Polsce. Populację eksperymentalną stanowiły gołębie rasy mewka polska i motyl warszawski oraz potomstwo uzyskane od tych par w czasie sezonu rozpłodowego. W okresie rozrodczym rejestrowano liczbę zniesionych jaj przez poszczególne samice, wykonano pomiary masy jaj oraz zmierzono szerokość (oś krótka) i długość (oś długa) jaja. Wyliczono procent jaj zapłodnionych, zarodków zamarłych oraz wylęgowość piskląt z jaj nałożonych i zapłodnionych. Kontrolowano masę ciała gołębi do 3 miesiąca życia w celu ustalenia tempa wzrostu. W analizowanym sezonie rozrodczym motyle warszawskie cechowały się lepszą nieśnością (10,3 osobnika na samicę) niż mewki (6,72 osobnika na samicę). Obie rasy znosiły jaja o podobnej masie (14,8 g). Indeks kształtu jaj wynosił 73,04% u mewki polskiej, a u motyla warszawskiego był o ok. 3% większy i były to różnice statystycznie istotne. Zapłodnienie jaj u mewki polskiej było niskie i wynosiło 64,86%, a u motyla większe o 25%. Wylężone pisklęta stanowiły u mewki polskiej 97,92% jaj zapłodnionych, natomiast u motyla warszawskiego 69,57%. Największe przyrosty masy ciała u gołębi analizowanych ras stwierdzono w okresie od wyklucia do 4 tygodnia życia.

Słowa kluczowe: mewka polska, motyl warszawski, wylęgowość, masa ciała, tempo wzrostu

Zaakceptowano: 10.12.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Majewska, D., Drenikowski, T. (2016). Analysis of reproduction and growth in fancy pigeons. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(1), 41‒52. DOI:10.21005/asp.2016.15.1.04