Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Porównanie trzech metod poddawania matek pszczelich w stacjonarnej pasiece produkcyjnej

Dariusz Karwan

Maja Family-run Apiary, Młynary 1, 74–500 Chojna, Poland

Abstrakt. Oceniono trzy metody poddawania matek do rodzin produkcyjnych z użyciem: izolatora metalowego – jednoramkowego, okrągłego kołpaka metalowego oraz standardowej klateczki wysyłkowej. Ogółem poddano 60 matek Apis mellifera carnica, naturalnie unasiennionych ze sprawdzonym czerwieniem, po 20 w każdej z metod. Matki poddawane były w dwóch seriach po 10 w okresie pożytku towarowego oraz w okresie popożytkowym, podczas dokarmiania na zimę. Skuteczność poddawania matek w pełni sezonu wyniosła 95%, a w okresie popożytkowym 100%. W metodzie z użyciem izolatora ramkowego 65% matek rozpoczęło czerwienie do 24 godzin od momentu poddania. W metodzie z użyciem kołpaka metalowego do 48 godzin od poddania czerwiło 90,0% matek. W metodzie z użyciem klateczki wysyłkowej między 48 a 72 godziną od poddania 90,0% matek rozpoczęło czerwienie.

Słowa kluczowe: Apis mellifera, matka, wymiana, czerwienie

Zaakceptowano: 10.12.2015

Opublikowano online: 03.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Karwan, D. (2016). Comparison of three methods of queen bee introduction in a stationary commercial apiary. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(1), 31‒40. DOI:10.21005/asp.2016.15.1.03