Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Objawy rujopodobne u ciężarnych suk

Piotr Jurka, Andrzej Max, Piotr Trębacz, Rafał Sapierzyński

Department of Small Animal Diseases with Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c, 02-776 Warsaw, Poland

Abstrakt. Występowanie estrogenizacji podczas ciąży opisano u kilku gatunków zwierząt oraz u kobiet. Autorzy niniejszej pracy obserwowali objawy rujopodobne u czterech suk w ich pięciu ciążach (grupa badana) i porównali wybrane parametry z sukami ciężarnymi bez objawów rujopodobnych (grupa kontrolna). Suki grupy badanej miały wykonane badanie waginoskopowe, cytologię pochwy i badanie USG. We krwi obwodowej zmierzono stężenie progesteronu, estrogenów i testosteronu. Stężenie progesteronu w obu grupach było podobne. Stwierdzono znacząco wyższe stężenie estrogenów w 21. i 35. dniu po pokryciu u suk grupy badanej. Stężenie testosteronu było statystycznie istotnie wyższe w grupie badanej w 42 i 56 dni po pokryciu. Nie obserwowano resorpcji ani poronienia płodów w grupie badanej suk, które urodziły odpowiednio 6, 5, 7, 8 i 11 szczeniąt. Wysokie stężenie estrogenów u ciężarnych suk sugeruje dodatkowe ich wydzielanie, lecz nie zostało poznane ich źródło. Dodatkowe badania nad ustaleniem źródła estrogenów u ciężarnych suk wydają się być niezbędne.

Słowa kluczowe: pies, ciąża, ruja, estrogeny

Zaakceptowano: 15.12.2015

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Jurka, P., Max, A., Trębacz, P., Sapierzyński, R. (2016). Oestrus-like symptoms in pregnant bitches. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(1), 19‒30. DOI:10.21005/asp.2016.15.1.02