Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Jakość matek pszczelich z mateczników inkubowanych w zróżnicowanej temperaturze

Bożena Chuda-Mickiewicz, Jerzy Samborski

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstrakt. Badano wpływ temperatury inkubacji zasklepionych mateczników na jakość matek pszczoły miodnej. Wykazano, że długość okresu rozwoju preimaginalnego matek z mateczników inkubowanych w temperaturze 32°C była dłuższa o 1 dzień i 3 godziny w porównaniu do inkubowanych w temperaturze 34,5°C, których wynosiła 16 dni i 1 godzinę. Jakość zaś matek z mateczników inkubowanych w 32 i 3,5°C była podobna, nie różniły się masą ciała, objętością zbiorniczka nasiennego, liczbą rurek jajnikowych w obu jajnikach i rozpoczynaniem czerwienia.

Słowa kluczowe: Apis mellifera, matka pszczela, wychów, jakość

Zaakceptowano: 10.10.2015

Opublikowano online: 07.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Chuda-Mickiewicz, B., Samborski, J. (2015). The quality of honey bee queens from queen cells incubated at different temperatures. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 25‒32.