Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ konsumpcji mięsa od kurcząt brojlerów o ograniczonym stresie przedubojowym na naturalną odporność u ludzi

Stepan Grabovskyi, Jaroslav Kyryliv, Oleksandra Grabovska

1Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine; 2Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine

Abstrakt. Artykuł przedstawia dane dotyczące zawartości niektórych wskaźników odporności we krwi ludzi po spożyciu kurcząt brojlerów, u których zastosowano immunomodulatory naturalnego pochodzenia w celu redukcji stresu przedubojowego. Ekstrakt ze śledziony (70-procentowy roztwór alkoholu w objętości 1,4 ml na ptaka) dodano do diety brojlerów z grup doświadczalnych metodą aerozolową. Roztwór alkoholu 70-procentowego tej samej objętości tą samą metodą dodano do diety kurcząt brojlerów z grupy kontrolnej pięć dni przed ubojem. Wyniki, które uzyskano, można wykorzystać w badaniach wskaźników naturalnej odporności na zwierzętach gospodarskich w celu zwiększenia odporności organizmu, zmniejszenia stresu przedubojowego i poprawy jakości produktu.

Słowa kluczowe: odporność naturalna, człowiek, ekstrakt śledziony, brojlery, stres przedubojowy

Zaakceptowano: 10.10.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Grabovskyi, S., Kyryliv, J., Grabovska, O. (2015). The effect of consumption of broiler chicken meat with limited pre-slaughter stress on the natural resistance in people. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 55‒64.