Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wykorzystanie wełny owczej w zapobieganiu szkód wyrządzanych przez jeleniowate w uprawach leśnych

Henryka Bernacka, Natasza Święcicka, Natalia Naworska

UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. W pracy wykazano skuteczność wykorzystania wełny owczej, jako repelentu do ochrony upraw leśnych przed zgryzaniem przez jeleniowate. W analizie brano pod uwagę uprawy leśne zabezpieczone wełną owiec rasy wrzosówka oraz pozostałe uprawy. Stopień uszkodzenia przyjęto zgodnie z dokumentacją uszkodzenia sadzonek: do 20%, od 21 do 50% i powyżej 50% uszkodzonych pędów wierzchołkowych. W uprawach leśnych nie zabezpieczonych wełną owczą powierzchnia objęta uszkodzeniami poczynionymi przez jeleniowate zwiększała się z roku na rok, z 60,6 ha 2008 roku) do 272,71 ha 2011 roku. Uszkodzenia te były zróżnicowane, w zależności od stopnia i ilości uszkodzonych pędów wierzchołkowych sadzonek. Zastosowanie wełny owczej w ochronie upraw leśnych może być alternatywą dla stosowanych w tym celu szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych.

Słowa kluczowe: wełna owcza, uprawy leśne, repelent

Zaakceptowano: 10.10.2015

Opublikowano online: 01.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Bernacka, H., Święcicka, N., Naworska, N. (2015). Application of sheep wool in preventing damage caused by deer in young forest plantations. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 5‒14.