Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ zajęć z udziałem psa (AAA) na dzieci w wieku przedszkolnym w świetle opinii ich rodziców

Angelika Cieśla, Justyna Mazan

Laboratory of Horse Breeding and Animal-Assisted Therapy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstrakt. W pracy przestawiono ocenę wpływu zajęć z udziałem psa (AAA) na dzieci w wieku przedszkolnym w świetle opinii ich rodziców. Badania przeprowadzono na podstawie ankiety skierowanej do rodziców 18-osobowej grupy dzieci w normie fizycznej i intelektualnej uczęszczających na zajęcia przedszkolne w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach z udziałem psa można wnioskować, że tego typu spotkania mają zdecydowanie pozytywny wpływ na wiele aspektów funkcjonowania dzieci. Wszyscy ankietowani rodzice uważali, że zajęcia wpływają pozytywnie na samopoczucie dzieci i kształtowanie pozytywnych emocji. Dziewięćdziesiąt pięć procent respondentów uważało, że pies motywuje dziecko do wykonywania różnych zadań i ćwiczeń. Wśród pozytywnych zmian obserwowanych po zajęciach z psem rodzice wymieniali najczęściej chęć do większej aktywności fizycznej, lepszy kontakt z rówieśnikami, wzrost poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, poprawę koncentracji uwagi i spokój emocjonalny dziecka. Prowadzone zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. Odpowiedzi dotyczące rodzaju zajęć i cech psa – terapeuty świadczą o tym, że rodzice dobrze orientują się w zagadnieniach z zakresu dogoterapii, co może dowodzić rosnącej świadomości wśród naszego społeczeństwa. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że zajęcia typu AAA są nie tylko przydatne w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale przynoszą również szereg korzyści w pracy z dziećmi w normie intelektualnej i ruchowej, przyczyniając się do lepszego rozwoju wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka.

Słowa kluczowe: zajęcia z udziałem zwierząt, terapia z działem zwierząt, dzieci, psy, zajęcia z udziałem psa

Zaakceptowano: 15.09.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Cieśla, A., Mazan, J. (2015). The effect of Animal-Assisted Activities (AAA) involving a dog on pre-school children in the light of their parents’ opinions. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 33‒42.